Jump to content

Papur Gwybodaeth: Cydbwyllgorau Corfforaethol

Cyd-bwyllgorau Corfforaethol

Mae cydbwyllgorau corfforaethol yn gyrff cyhoeddus newydd fydd yn gwneud penderfyniadau ar drafnidiaeth rhanbarthol, defnydd tir a llesiant economaidd. Mae’r papur gwybodaeth hwn yn esbonio diben y Cydbwyllgorau yn ogystal â’r goblygiadau ar gyfer cymdeithasau tai.