Jump to content

Prosiect Datgarboneiddio Cartrefi Cymdeithasol – Cyflwyno Canfyddiadau Allweddol - 18 Awst 2020

Yn y weminar yma, mae Ysgol Bensaernïaeth Cymru yn cyflwyno canfyddiadau eu ‘Prosiect Datgarboneiddio Cartrefi Cymdeithasol’ a gynhaliwyd gyda thri landlord cymdeithasol rhwng mis Ionawr 2020 a mis Gorffennaf 2020. Yr adroddiad yw trydydd cam y gwaith y buont yn ei wneud ers mis Mawrth 2018 i gynghori Grŵp Ymgynghori Datgarboneiddio Llywodraeth Cymru.