Jump to content

Cynllunio ar gyfer dychwelyd i'r gwaith ar ôl Covid-19 - 4 Mehefin 2020

Yn y weminar yma, mae Darwin Gray yn edrych ar ddethol staff ar gyfer dychwelyd i’r gweithle mewn camau, trin dychweliad staff a fu ar ffyrlo, blaenoriaethu rolau allweddol, rheoli dileu swyddi a recriwtio, rheoli ceisiadau am wyliau, gwobrwyo staff am eu teyrngarwch drwy’r argyfwng, meithrin yr hen ddiwylliant swyddfa a rheoli amrywiadau posibl i mewn ac allan o gyfnod clo.