Jump to content

Cynyddu'r defnydd o frechlynau Covid-19 mewn ein cymunedau - 29 Ebrill 2021

Yn y weminar yma, bydd Conffederasiwn GIG Cymru a Golley Slater sy’n cyflenwi ymgyrch ‘Diogelu Cymru’ ar ran Llywodraeth Cymru, yn siarad am bwysigrwydd rhannu negeseuon cadarnhaol am frechlynnau Covid-19 a mynd i’r afael â chamwybodaeth i ostwng rhwystrau i ddefnydd, yn neilltuol mewn cymunedau gyda lefelau uwch o amddifadedd ac ymysg poblogaethau mwy bregus, a’r rôl y gall cymdeithasau tai ei chwarae yn y broses hon.