Jump to content

Addasu i fyd newydd gwaith a chynnal cadernid - 21 Mai 2020


Yn y weminar yma, mae Ian Rothwell yn RW Learning yn trafod rhai o’r galluoedd allweddol sydd eu hangen i oroesi a ffynnu yn ystod y pandemig, gan ganolbwyntio ar ailalinio timau, hybu cynhyrchiant a chynyddu gwytnwch personol.