Cookie Policy

Beth yw cwcis?

Yn yr un modd â bron bob gwefan broffesiynol, mae'r wefan yma'n defnyddio cwcis sef ffeiliau bach iawn a gaiff eu lawrlwytho i'ch cyfrifiadur i wella eich profiad. Mae'r dudalen hon yn disgrifio pa wybodaeth maent yn ei chasglu, sut y'i defnyddiwn a pham fod angen i ni weithiau storio'r cwcis hyn. Byddwn hefyd yn rhannu sut y gallwch atal y cwcis hyn rhag cael eu cadw fodd bynnag gall hyn amharu neu 'dorri' elfennau neilltuol o swyddogaeth y safle.

Mae mwy o wybodaeth gyffredinol yn erthygl Wikepedia ar Gwcis HTTP.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn rhoi peth rheolaeth o'r rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael mwy o wybodaeth am gwcis a chyfarwyddiadau ar sut i asesu gosodiadau eich porwr i gyfyngu neu analluogi cwcis, gweler https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/ neu www.aboutcookies.org.

Sut y defnyddiwn gwcis

Rydym yn defnyddio cwcis am amrywiaeth o resymau a fanylir islaw. Yn anffodus, yn y rhan fwyaf o achosion nid oes unrhyw opsiynau safonol gan y diwydiant ar gyfer anablu'n llwyr y swyddogaethau a'r nodweddion a ychwanegant at y safle. Argymhellir eich bod yn gadael pob cwci ymlaen os nad ydych yn siŵr pam eich bod eu hangen neu beidio rhag ofn y cânt eu defnyddio i ddarparu gwybodaeth a ddefnyddiwch.

Analluogi cwcis

Gallwch atal gosod cwcis drwy addasu'r gosodiadau ar eich porwr (gweler Help eich porwr am sut i wneud hyn). Cofiwch serch hynny y bydd analluogi cwcis yn effeithio ar swyddogaeth hyn a llawer o wefannau eraill a ddefnyddiwch. Fel arfer bydd analluogi cwcis yn arwain at hefyd analluogi rhai o swyddogaethau a nodweddion y safle hwn. Felly argymhellir nad ydych yn analluogi cwcis.

Y cwcis a osodwn

Cwcis cysylltiedig â chyfrif

Os ydych yn creu cyfrif gyda ni, yna byddwn yn defnyddio cwcis i reoli'r broses gofrestru a gweinyddiaeth gyffredinol. Fel arfer caiff y cwcis hyn eu dileu pan ydych yn logio allan fodd bynnag mewn rhai achosion gallant barhau ar ôl i gofio eich dewisiadau safle pan fyddwch wedi logio allan.

Cwcis cysylltiedig â mewngofnodi

Defnyddiwn gwcis pan ydych wedi mewngofnodi fel y gallwn gofio'r ffaith hon. Mae hyn yn golygu nad yw'n rhaid i chi fewngofnodi bob tro yr ydych yn ymweld â thudalen newydd. Caiff y cwcis hyn eu tynnu neu glirio fel arfer pan ydych yn logio allan i sicrhau mai dim ond pan fyddwch wedi mewngofnodi y gallwch gael mynediad i nodweddion cyfyngedig.

Cwcis cysylltiedig â phrosesu archebion

Mae'r safle hwn yn cynnig cyfleusterau e-fasnach neu dalu ac mai rhai cwcis yn hanfodol i sicrhau y caiff eich archeb ei chofio rhwng tudalennau fel y gallwn ei phrosesu'n iawn.

Cwcis cysylltiedig â ffurflenni

Pan gyflwynwch ddata drwy ffurflen megis y rhai sydd ar dudalennau cyswllt neu ffurflenni sylwadau, gellir gosod cwcis i gofio eich manylion defnyddwyr ar gyfer gohebiaeth yn y dyfodol.

Cwcis trydydd parti

Mewn rhai achosion arbennig rydym hefyd yn defnyddio cwcis a gawn gan drydydd partïon dibynadwy. Mae'r adran ddilynol yn rhoi manylion pa gwcis trydydd parti y gallech eu cael drwy'r safle yma.

Mae'r safle yma'n defnyddio Google Analytics sy'n un o'r datrysiadau dadansoddeg mwyaf cyffredin a dibynadwy ar y we i'n helpu i ddeall sut y defnyddiwch y safle a ffyrdd y gallwn wella eich profiad. Gall y cwcis hyn olrhain pethau megis pa mor hir a dreuliwch ar y safle a'r tudalennau yr ydych yn ymweld â nhw fel y gallwn barhau i gynhyrchu cynnwys diddorol.

Mae mwy o wybodaeth ar gwcis Google Analytics ar gael ar dudalen swyddogol Google Analytics.

Gallwch optio allan o'r rhain os dymunwch

Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mwy o wybodaeth

Gobeithio y bydd hyn wedi egluro pethau i chi ac fel y nodwyd yn flaenorol, os nad ydych yn siŵr eich bod angen rhywbeth, mae fel arfer yn fwy diogel i adael cwcis wedi eu galluogi rhag ofn nad yw'n rhyngweithio gydag un o'r nodweddion a ddefnyddiwch ar y safle.

Fodd bynnag os ydych yn dal i edrych am wybodaeth, yna gallwch gysylltu â ni drwy un o'r dulliau cyswllt a ffafriwn.

E-bost: [email protected]