Polisi

Blaenoriaethau polisi

Caiff ein blaenoriaethau polisi yn CHC eu cyflwyno yn ein cynllun corfforaethol ar gyfer 2016-19 y gallwch ei ddarllen yma. Rydym yn cyhoeddi cynllun gwaith blynyddol yn seiliedig ar ein cynllun corfforaethol a blaenoriaethau ein haelodau, a gallwch ddarllen y cynllun ar gyfer 2017/18 yma

Yn ychwanegol, fe wnaethom lofnodi Cytundeb Cyflenwi Tai gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ym mis Rhagfyr 2016 i gyflenwi 20,000 o gartrefi yn ystod tymor hwn y llywodraeth (2016-2021). Mae'r Cytundeb Cyflenwi Tai yn ffocws ar gyfer llawer o'n blaenoriaethau cynllunio. Gallwch ddarllen y Cytundeb Cyflenwi Tai yma.

Rydym hefyd yn ddiweddar wedi lansio ein gweledigaeth hirdymor 'Gorwelion Tai' ar gyfer y sector y gallwch ei weld yma.  Byddwn yn cyhoeddi cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn gyntaf o sefydlu'r weledigaeth (Ebrill 2018-Mawrth 2019) felly cadwch eich llygad ar agor am hynny.

Yammer

Sefydlodd CHC ei rwydwaith allanol torfol Yammer ar gyfer aelodau yn 2015, ac mae gan y rhwydwaith bellach dros 1,000 o aelodau.

Mae'r rhwydwaith allanol yma yn ffordd wych i barhau trafodaethau rhwng cyfarfodydd o'r grŵp cyflenwi strategol ac i rannu syniadau ac arfer da. Dim ond aelodau'r rhwydwaith sy'n gweld yr wybodaeth a drafodir yn y rhwydwaith allanol yma, ac mae'n rhaid i bob aelod gael ei gymeradwyo neu ei wahodd gan aelod o staff CHC sy'n gwarantu bod y rhwydwaith yn ecsliwsif.

Mae'r tîm yn CHC yn diweddaru Yammer yn rheolaidd er mwyn hysbysu aelodau. Os nad ydych eisoes yn aelod o rwydwaith Yammer CHC, cysylltwch â Julia Sorribes