Hygyrchedd

Rydym yn awyddus i sicrhau fod ein gwefan yn hygyrch i bawb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau am hygyrchedd y safle, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda gan ein bod yn ymgeisio'n barhaus i wella'r profiad ar gyfer ein holl ymwelwyr.

Cydymffurfiaeth safonau

 1. Mae’r holl dudalennau yn ymgeisio dilyn canllawiau blaenoriaethau 1 a 2 o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau W3C.
 2. Mae’r holl dudalennau ar y wefan hon yn defnyddio marcio semanteg strwythuredig.

Trefn Tabio

Medrwch fynd i unrhyw elfen o bob tudalen o’r wefan hon mewn trefn resymegol drwy bwyso’r botwm TAB ar eich bysellfwrdd.

Testun Amgen ar gyfer Delweddau

Anelwn ddarparu amgennau testun perthnasol a disgrifiadol ar gyfer pob delwedd anaddurnol ar y wefan hon. Mae hyn yn fanteisiol i ddefnyddwyr yn defnyddio technolegau cymhorthol (megis darllenwyr sgrin) neu ddefnyddwyr sy’n dewis troi delweddau i ffwrdd ar eu porwr.

Dalenni Arddull Rhaeadru

Cynlluniwyd y safle yma yn defnyddio dalenni arddull rhaeadru (CSS). Mae cynnwys y safle yn parhau’n ddarllenadwy hyd yn oed os yw defnyddwyr wedi anablu cefnogaeth CSS yn eu porwr gwe.

Rhoddir dalenni arddull amgen i wneud y safle yn fwy darllenadwy i ddefnyddwyr gyda nam ar eu golwg. Mae botymau i newid rhwng y cynlluniau lliw cyferbyniad uchel hyn ar gael ar y dudalen Hygyrchedd.

Mae botymau i addasu maint y testun ar y wefan ar ochr chwith uchaf pob tudalen.

Newid Maint Testun

Medrwch hefyd addasu maint y testun ar y wefan drwy opsiynau maint testun eich porwr gwe:

Mozilla/Firefox

Pwyswch CTRL a + (cynyddu maint testun) neu CTRL a - (gostwng maint testun)

Internet Explorer 8

Cliciwch y botwm 'Tudalen' ar ochr dde uchaf ffenestr y porwr, dewis 'Maint Testun' a'r opsiwn a ddymunwch.

Mae Internet Explorer 8 hefyd yn rhoi opsiwn i chwyddo'r holl dudalen. I wneud hyn cliciwch ar 'Page' yna 'Zoom' a dewis eich opsiwn.

Opera

 • Dewiswch eitem dewislen Tools / Preferences (neu bwyso Alt-P)
 • Dewiswch tab tudalennau Gwe
 • Cliciwch y botwm yn ymyl "Normal font"
 • Dewiswch y ffont a’r maint a hoffwch
 • Pwyswch y botwm "OK" (neu’r allwedd Enter)

Safari

Windows

Pwyswch CTRL a + (cynyddu maint y testun) neu CTRL a - (gostwng maint y testun)

Mac

I chwyddo maint y testun pwyswch Command a + (i mewn) neu Command a - (allan)

Os na restrwyd eich porwr yma, edrychwch ar ffeil help y porwr neu wefan y dosbarthwr i gael help i addasu maint y testun.

Meddalwedd hygyrchedd

 1. JAWS, darllenwr sgrin ar gyfer Windows. Mae demo cyfnod cyfyngedig ar gael i'w lawrlwytho.
 2. Lynx, porwr gwe testun am ddim ar gyfer defnyddwyr dall gydag arddangosiadau Braille y medrir eu hadnewyddu.
 3. Links, porwr gwe testun yn unig am ddim ar gyfer defnyddwyr gyda nam ar eu golwg sydd â lled band isel.
 4. WebbIE porwr gwe ar gyfer pobl ddall a nam ar eu golwg, yn arbennig y rhai sy'n defnyddio darllenwyr sgrin, a ddefnyddiwyd ers 2001 ym mhob rhan o'r byd.