Jump to content

Rheoli Eiddo Gwag – Rhwystrau, datrysiadau ac arferion gorau

Mehefin 18, 2024 @ 11:00yb
Webinar 1hr Zoom webinar

Gall rheoli unedau gwag mewn nifer luosog o eiddo fod yn heriol a llafurus, gan ei fod yn golygu delio gydag ystod eang o broblemau, o fesuryddion ar goll neu wedi eu niweidio i golli cyflenwad pŵer a dyled. Gall gymryd oriau lawr i gydlynu gyda chyflenwyr i ddatrys y problemau hyn, ac nid yw’r adnoddau i wneud hynny gan lawer o sefydliadau.

Yn y weminar yma bydd Utility Aid, sy’n gweithio gyda sefydliadau i ddeall anghenion penodol, mannau anodd a chyllideb, yn rhannu rhai o’r datrysiadau pwrpas ol y maent wedi eu datblygu, ynghyd â rhai o’r prif resymau am oedi a sut i’w hosgoi.

Byddant hefyd yn cynnwys pa wybodaeth y dylech fod yn ei chasglu bob tro y mae tenant yn symud i mewn neu allan o eiddo, a thrafod yr arferion gorau pan ddaw i adfer pŵer.