Jump to content

Materion Cyhoeddus gyda Cathy Owens: Trosolwg o wleidyddieath yng Nghymru

Mai 2, 2024 @ 1:00yh
Webinar 1hr Online (Zoom webinar)

Yn y weminar hon bydd Cathy Owens o asiantaeth materion cyhoeddus Deryn yn trafod y digwyddiadau gwleidyddol mawr yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf, yn cynnwys newid Prif Weinidog Cymru, ffurfio cabinet newydd ac ysgrifennydd cabinet newydd ar gyfer tai. Byddwn hefyd yn edrych ymlaen at Etholiad Cyffredinol i Senedd y DU, yr Etholiadau i Senedd Cymruy yn 2026 a dadansoddi sut mae hyn i gyd yn effeithio ar gymdeithasau tai yng Nghymru.