Jump to content
Dewislen

Hyfforddiant: 4402 - Cyflwyniad i Lywodraethu

Ionawr 20, 2022 @ 9:30yb 2 x 2 hour sessions Online
Cam 1 o 4
Dewis Tocynnau Manylion Cynrychiolwyr Manylion Archebu Taliad

Rhaid i chi fewngofnodi ac mae angen gwirio eich cyfrif i brynu Tocynnau Aelod.

Tocyn heb fod yn Aelod
(2 day)

Dyddiad Pris Nifer
Tocyn Digwyddiad (Online) Ionawr 20, 2022 £185