Jump to content

Papur Gwyn ar Roi Diwedd ar Ddigartrefedd yng Nghymru – Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer y Sector Tai Cymdeithasol?

Tachwedd 7, 2023 @ 1:00yh

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Papur Gwyn ar Roi Diwedd ar Ddigartrefedd yng Nghymru. bydd y sesiwn yn rhoi trosolwg o’r cynigion i gefnogi eich ymwneud yn y broses ymgynghori. Yn dilyn y sesiwn bydd cyfle i gofrestru ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu mwy manwl yn y Gogledd a’r De fydd yn rhoi mwy o gyfle i roi eich barn ar y diwygiadau a gynigir a chynorthwyo gyda’u datblygaid.