Jump to content

Partneriaethau arloesol: Y Gynghrair Tai Iach

Ebrill 16, 2024 @ 11:00yb
Sesiynau Sbotolau 1hr Online (Zoom)

Yn y sesiwn sbotolau yma bydd Bethan Underwood, Rheolwr Rhaglen Arloesedd Iechyd Tai Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, yn cyflwyno gwaith sy’n deillio o’r Gynghrair Tai Iach – partneriaeth arloesol rhwng y Bwrdd Iechyd, cymdeithasau tai, awdurdodau lleol a Phrifysgol De Cymru.

Bydd Bethan yn trafod y cysyniad a’r fframweithiau sy’n cefnogi’r gwaith hwn a bydd yn rhannu rhai enghreifftiau o brosiectau partneriaeth sy’n datblygu, yn cynnwys sut y gallwn gymryd ymagwedd fwy ryddfrydig at ein perthynas gyda chymunedau, sut y gall ymarferwyr tai hyrwyddo iechyd, sut y gallwn gysylltu data traws-sector ar gyfer cynllunio ac atal a sut y gall sefydliadau angor gefnogi pobl leol gyda chyfleoedd ar gyfer gwaith da.