Jump to content

Sbotolau ar hawliadau am dai mewn cyflwr gwael: Dulliau i ymdrin yn effeithiol â hawliadau am dai mewn cyflwr gwael

Mai 21, 2024 @ 10:00yb
Sesiynau Sbotolau 1hr Online (Zoom)

Yn y sesiwn sbotolau hwn, bydd Rebecca Rees, Partner a Phennaeth Datrys Anghydfodau yn Hugh James, yn trafod y dulliau a strategaethau y gall cymdeithas tai eu hystyried i ymateb yn effeithiol i hawliadau gan denantiaid am dai mewn cyflwr gwael.