Jump to content

Cyfres sbotolau cydnerthedd ariannol: Benthyca cyfrifol a bregusrwydd ariannol

Mai 23, 2024 @ 10:00yb
Sesiynau Sbotolau 1hr Online (Zoom)

Gyda’r argyfwng presennol mewn costau byw yn gwthio mwy o denantiaid i argyfwng ariannol, mae’r risg o breswylwyr yn troi at fenthycwyr arian anghyfreithlon a chredyd cost uchel yn cynyddu.

Yn y sesiwn sbotolau yma bydd Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru a Moneyline Cymru yn trafod eu gwasanaethau a’r cyfleoedd i chi gydweithio ac atgyfeirio eich tenantiaid. Byddant hefyd yn eich llywio drwy’r strategaethau y gallech eu defnyddio i ddynodi tenantiaid bregus a’r cyfleoedd i adeiladu cydnerthedd ariannol.

Bydd Moneyline Cymru hefyd yn trafod eu gwaith gyda InBest ar ddatrysiad ar gyfer cwsmeriaid a wrthodwyd lle nad credyd yw’r ateb.