Jump to content

Gwaith pwy yw e beth bynnag? Diwygio caffael ar gyfer cydweithwyr heb fod ym maes caffael

Mai 15, 2024 @ 1:00yh

Bydd Carl Thomas o Lywodraeth Cymru yn cyflwyno sesiwn sbotolau sy’n amlygu rôl bwysig caffael o fewn landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru a’r llu o fuddion a chyfleoedd y gall caffael ei roi i’n cymunedau.

Anelwyd y sesiwn yn bennaf at gydweithwyr heb fod ym maes caffael, yn ogystal â chydweithwyr sydd â pheth cyswllt gyda chaffael, tebyg i dimau cyllid, timau ymgysylltu â’r gymuned a phobl a allai ymwneud â phrosesau tendr neu reoli cyflenwyr, contractau neu weithiau.

Bydd y sesiwn sbotolau yn cynnwys:

  • Caffael yn sector cyhoeddus Cymru

  • Cylch caffael

  • Cynyddu gwerth diwylliannol, economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol ar gyfer ein cymunedau