Jump to content

Sesiwn Cwestiwn ac Ateb Diwygio Caffael

Mawrth 13, 2024 @ 1:00yh

Bydd Carl Thomas a Sue Hurrell o Lywodraeth Cymru yn rhoi diweddariad byr ar statws gwahanol ddiwygiadau deddfwriaethol sy’n effeithio ar gaffael cyhoeddus, gan amlygu’r effaith a’r cyfleoedd ar gyfer y sector tai cymdeithasol yng Nghymru.

Bydd sesiwn Cwestiwn ac Ateb gyda ffocws yn dilyn y diweddariad.