2017 Communications Conference

Date:09:00 23 March 2017 until: 17:00 23 March 2017

Event Type: Conference

Venue: Future Inns, Hemmingway Road, Cardiff, CF10 4AU

Ticket Options will be shown in Step 2

Expect the unexpected, then communicate it!

2016 was certainly a year of unexpected and unforeseen events between Brexit, Trump and the Welsh football team’s success at the Euros (to name a few!). As communication professionals, how can we plan and communicate for the unexpected and how can we get our voices heard in a news agenda dominated by these unprecedented and extraordinary events? What channels should we be looking out for in 2017 to maximise our exposure to tenants, the wider community and our stakeholders, and how can we make sure that our content gets noticed?

Housing Horizons, creating a sector-wide vision for 2036, has also been launched and we need your input – you will play a key role in this project so the timing of this conference couldn’t be better.

With a mix of plenaries and interactive workshop sessions, this is your opportunity to catch up on all the latest trends, find out what’s around the corner, learn from other sectors and, of course, network with your peers!
 

Speakers include:

Jo Kiernan, Former Special Advisor to Carwyn Jones
Rachel Moss, Wales Audit Office, on the Jeremy Colman crisis
Steffan Evans, Wales Governance Centre, on Brexit
John Wilkinson, Wilkinson PR, on planning for a crisis
Steven Davies, Film Café, on filming videos on your smartphone/tablet

 

CHC’s PR and Communication Awards will take place over dinner in the evening and you can find further information on how to enter here

We look forward to seeing you there! 

Please note that CHC will not be booking accommodation but we have secured an allocation of rooms at a cost of £76 per room on a B&B basis for the evening of Thursday 23rd March at the Future Inns Hotel, Please mention reference 337500 when booking. Our allocation will be released by Tuesday 21st February - any bookings after that will not be guaranteed the discounted rate. Please contact Reservations on 029 2048 7111.

 

--------

 

Disgwyliwch yr annisgwyl, yna ei gyfathrebu

Mae'n sicr i 2016 fod yn flwyddyn o ddigwyddiadau annisgwyl ac anrhagweledig rhwng Brexit, Trump a llwyddiant tîm pêl-droed Cymru ym mhencampwriaethau Ewrop (i enwi ond rhai!). Fel swyddogion cyfathrebu proffesiynol, sut allwn ni gynllunio ar gyfer a chyfathrebu'r annisgwyl a sut y gallwn sicrhau y caiff ein llais ei glywed mewn agenda newyddion a gaiff ei ddominyddu gan y digwyddiadau rhyfeddol yma, na welwyd eu tebyg? Pa sianeli ddylem ni fod yn edrych amdanynt yn 2017 i sicrhau'r sylw mwyaf posibl i'n hunain ymysg tenantiaid, y gymuned ehangach a'n rhanddeiliaid a sut allwn ni wneud yn siŵr fod ein cynnwys yn cael sylw?

Lansiwyd Gorwelion Tai, creu gweledigaeth sector cyfan ar gyfer 2016, ac rydym angen eich mewnbwn - bydd gennych rôl allweddol ar draws yn y prosiect felly ni allai'r gynhadledd hon ddod ar adeg well.

Gyda chyfuniad o sesiynau llawn a gweithdai rhyngweithiol, dyma'ch cyfle i gael yr wybodaeth ddiweddaraf, canfod beth sydd rownd y gornel, dysgu gan sectorau eraill ac, wrth gwrs, rwydweithio gyda'ch cymheiriaid.

 

Mae'r siaradwyr yn cynnwys:

Jo Kiernan, Cyn Gynghorydd Arbennig Carwyn Jones
Rachel Moss, Swyddfa Archwilio Cymru, ar argyfwng Jeremy Colman
Steffan Evans, Canolfan Llywodraethiant Cymru, ar Brexit
Owen Williams, BBC Cymru, ar y peth mawr nesaf yn y byd digidol
John Wilkinson, Wilkinson PR, ar gynllunio ar gyfer argyfwng
Steven Davies, Film Café, ar ffilmio fideos ar eich ffôn clyfar/llcehen

 

Cynhelir Gwobrau Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu CHC dros ginio gyda'r nos. Mwy o wybodaeth fan hyn

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Please note that CHC will not be booking accommodation but we have secured an allocation of rooms at a cost of £76 per room on a B&B basis for the evening of Thursday 23rd March at the Future Inns Hotel, Please mention reference 337500 when booking. Our allocation will be released by Tuesday 21st February - any bookings after that will not be guaranteed the discounted rate. Please contact Reservations on 029 2048 7111.

Resources:

Booking Form Step 1