Adroddiad Socio-Economaidd

Am y saith mlynedd ddiwethaf, mae Cartrefi Cymunedol wedi comisiynu'r Uned Ymchwil i Economi Cymru yn Ysgol Fusnes Caerdydd i gynnal adroddiad i fesur effaith cymdeithasau tai a sefydliadau tai cymunedol cydfuddiannol Cymru.

 

Adroddiad Socio-Economaidd 2018 (Adroddiad Llawn)

Adroddiad Socio-Economaidd 2018 (Inffograffeg)

 

Adroddiad Socio-Economaidd 2016 (Adroddiad Llawn)

Adroddiad Socio-Economaidd 2016 (Inffograffeg)

 

Adroddiad Llawn 2014

Infograffeg 2014

Mesur Effaith Economaidd Sector Cymdeithasau Tai Cymru 

 

Adroddiad Llawn 2013

Infograffeg 2013

 

Crynodeb Gweithredol 2012

Adroddiad Llawn 2012

 

Crynodeb Gweithredol 2011

Adroddiad Llawn 2011

 

Crynodeb Gweithredol 2010

Adroddiad llawn 2010

 

Crynodeb Gweithredol 2009

Adroddiad llawn 2009

 

Crynodeb Gweithredol 2008

Adroddiad llawn 2008