Adroddiad Tryloywder Tal

Rydym wedi penodi Turning Point HR Solutions, ymgynghoraieth gwobr annibynnol, i gasglu a dadansoddi data a ddarparwyd yn uniongyrchol gan gymdeithasau tai ar gydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr.

Er bod gwybodaeth am dâl uwch reolwyr bob amser wedi bod ar gael i'r cyhoedd, bwriad yr adroddiad hwn yw cyflwyno gwybodaeth ar dâl uwch reolwyr mewn un lle, ac mae'n dilyn argymhellion gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau bod y sector yn dryloyw ac agored.

Adroddiad Tryloywder Tal 2018

  • cymerodd 36 o gymdeithasau tai Cymru ran yn yr arolwg meincnodi tâl 
  • Caiff 11% o'r sector tai yng Nghymru ei arwain gan Brif Swyddog Gweithredol o gefndir BAME, sy'n cymharu â 2% yn y  sector tai ehangach yn y Deyrnas Unedig.
  • Dengys data ar dâl dynion a menywod yn cyfeirio at 5 Ebrill 2017 fod cydraddoldeb yn y sector yn galonogol, gyda'r un nifer o ddynion a menywod yn y garfan yn Brif Swyddogion Gweithredol. Mae hyn yn cymharu gyda chyfartaledd y Deyrnas Unedig, a ddengys mai dynion yw 73% o'r Prif Swyddogion Gweithredol.

Adroddiad Tryloywder Tal 2019

  • cymerodd 37 o gymdeithasau tai Cymru ran yn yr arolwg meincnodi tâl 
  • Mae dwy yn fwy o fenywod yn Brif Swyddogion Gweithredol nag o wrywod yn y cohort sy'n gyfartal â chymhareb o 53% i 47%.
  • mae 24% o gymdeithasau tai yn talu i'w haelodau Bwrdd fel cynhelliant i ddenu'r sgiliau a'r dargyfeiriadau cywir