Canllaw Ymarfer Partneriaeth, Cydweithredu a Mentrau ar y Cyd

Drwy gydol gwaith CHC ar yr Adolygiad o Dai Fforddiadwy, bu cydweithredu yn un o themâu allweddol ein gwaith polisi a dylanwadu.

Er mwyn cyflawni gweledigaeth y sector o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb, bu cymdeithasau tai yn glir fod cydweithredu pellach rhwng cymdeithasau tai a gyda phartneriaid strategol allweddol, yn cynnwys awdurdodau lleol, yn hanfodol.

Fel rhan o'r gwaith hwn, bu CHC yn cefnogi aelodau sy'n gweithio yn y Gogledd yn eu hymdrechion i gydweithredu gyda Bargen Twf Gogledd Cymru.  Yn dilyn y gwaith hwn, rydym yn falch y gallwn yn awr lansio ein Canllawiau Ymarfer Partneriaeth, Cydweithredu a Mentrau ar y Cyd mewn partneriaeth gyda Savills sy'n seiliedig ar brofiad yn y Gogledd a mannau eraill.

Mae'r canllawiau yn rhoi sylw i'r ffactorau ac ystyriaethau allweddol y dylai cymdeithasau tai eu hystyried wrth adolygu eu hopsiynau partneriaeth a bwriedir iddo gefnogi byrddau a thimau gweithredol yn eu trafodaethau am gydweithredu posibl.

Darllenwch fwy yma.