Fframwaith Rheoleiddiol Newydd

Lansiwyd fframwaith rheoleiddiol newydd ar gyfer cymdeithasau tai Cymru yng Nghynhadledd Flynyddol CHC ym mis Rhagfyr 2016. Caiff lansiad yr egwyddorion lefel uchel hyn yn awr eu dilyn gan ymgynghoriad ar y drafft safonau perfformiad yn Ionawr 2017 drwy'r grŵp ymgynghori rheoleiddiol, a byddwn yn rhoi newyddion pellach maes o law.