Monitro Effaith y Credyd Cynhwysol

Mae adroddiad wedi'i comisiynu gan CHC yn dangos effaith Credyd Cynhysol ar denatiaid cymdeithasau tai yng Nghymru dros 18 mis. Darllenwch yr adroddiad yma.