Cyfrifon Cynhwysfawr

Mae Cartrefi Cymunedol a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynhyrchu adroddiad blynyddol ar berfformiad ariannol y sector tai cymdeithasol yng Nghymru. 

Mae’r adroddiad yn cynnwys rhifau cyfunol a chymarebau, yn ogystal â dadansoddiadau, sylwebaeth a gwybodaeth ychwanegol. Mae’r dadansoddiad yn seiliedig ar ffurflenni a gyflwynodd cymdeithasau tai i Cartrefi Cymunedol, a baratowyd o ddatganiadau ariannol archwiliedig.

Am wybodaeth pellach, cysylltwch â Steve Evans.

Datganiadau Ariannol 2018 Cyndeithasau Tai Cymru

Datganiadau Ariannol 2016 Cymdeithasau Tai Cymru 

Datganiadau Ariannol 2015 Cymdeithasau Tai Cymru

Datganiadau Ariannol 2014 Cymdeithasau Tai Cymru

Cyfrifon Cynhwysfawr ar gyfer y Sector Tai Cymdeithasol yng Nghymru 2013

Cyfrifon Cynhwysfawr ar gyfer y Sector Tai Cymdeithasol yng Nghymru 2012

Anelu am Arloesedd 2011

Manteisio ar Gyfle Newid 2010

Ateb yr Her 2009