Fforddiadwyedd a Rhwystrau Mynediad i Dai Cymdeithasol

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi lansio adroddiad a phecyn cymorth a gynhyrchwyd gan HQN ar fforddiadwyedd a rhwystrau mynediad i dai cymdeithasol.

Ymrwymodd Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA)  i gydweithio i rannu arfer gorau ar drin pobl sydd wedi eu hallgau o restri aros oherwydd ôl-ddyledion yn y gorffennol ac i sicrhau, lle mae pobl yn gwneud ymdrech resymol i dalu'r ddyled, na chânt eu hallgau o fynediad i gartref.

Adnoddau