Cynllun Prif Awdurdod Tân

Sefydlwyd y Cynllun Prif Awdurdod Tân (PFAS) gan Cartrefi Cymunedol Cymru mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, gan ei gwneud y bartneriaeth diogelwch tân gydlynol gyntaf yn y Deyrnas Unedig ym maes tai.

Gall pob cymdeithas tai sy'n aelod o CHC ymuno yn y PFAS a bydd yn rhoi mynediad i chi i gyngor am ddim am orfodaeth diogelwch tân, materion cyfreithiol, cydymffurfiaeth a phrotocolau presennol.

Gweler isod gwybodaeth bellach ar y cynllun: 

Llawlyfr

Ffurflen Ymuno 

Ffurflen Gais am Gyngor â Sicrwydd

Unwaith y byddwch wedi ymuno â'r Cynllun, bydd gennych fynediad i Weithgor Gweithredol PFAS, lle bydd gan ddau gynrychiolydd o'ch sefydliad gyfle i adolygu a thrafod ceisiadau am gyngor â sicrwydd. Gwahoddir yr un dau gynrychiolydd i ymuno â grŵp caeedig Yammer PFAS lle caiff cyngor â sicrwydd a cheisiadau eu cylchredeg.