Deddfwriaeth

Ers 2011, bu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru y grym i ddeddfu dros 20 maes penodol o bolisi yn cynnwys Tai, Iechyd a Llywodraeth Leol.

Cliciwch ar yr hyperddolenni islaw i gael mwy o wybodaeth ar ddeddfwriaeth a rheoliadau perthnasol:

Deddf Tai (Cymru) 2014

Safon Ansawdd Tai Cymru

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Rheoleiddio'r diwydiant dwr