Grŵp Prosiect Iechyd a Thai

Caiff  y Grŵp Prosiect Iechyd a Thai  ei redeg ar y cyd gan CHC a Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter ac mae'n grŵp agored i roi cyngor a chefnogaeth i gymdeithasau tai, Byrddau Iechyd a chyrff eraill yn y sector cyhoeddus i adeiladu, cynnal a gweithredu camau iechyd cyhoeddus effeithlon.

Nodau'r grŵp yw:

 •           Casglu, adrodd ar a lledaenu arfer da rhwng sefydliadau iechyd a thai
 •           Datblygu/cytuno ar fesurau priodol ar rannu canlyniadau
 •           Cefnogi sefydlu hyrwyddwyr iechyd cyhoeddus
 •           Sicrhau fod cynrychiolaeth o'r sector Tai ar bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Islaw mae'r tri maes allweddol a drafodwyd ym mhob cyfarfod yn ogystal ag unrhyw gyflwyniadau a roddwyd.

Os hoffech fwy o wybodaeth am y grŵp, mae croeso i chi gysylltu â Louise Woodfine neu Elinor George.

10 Rhagfyr

 1. Shelter Cymru ac mae'n ymchwil
 2. Gwaith PATH
 3. Ymdopi'n Well

Dyddiadau'r Cyfarfodydd nesaf

 •          14 Chwefror
 •          16 Ebrill
 •          8 Gorffennaf
 •          29 Hydref