Ynni Clyfar GB - Ymgyrch i dargedu pobl dros 65 nad ydynt ar-lein

Bu Cartrefi Cymunedol Cymru yn gweithio gydag Ynni Clyfar GB i hyrwyddo ymestyn mesuryddion clyfar ar draws Cymru. Rydym yn awr yn dechrau ar gyfnod nesaf y bartneriaeth i sicrhau ein bod yn canolbwyntio o ddifrif ar helpu'r rhai sydd fwyaf o angen help i ddeall y manteision y gall mesuryddion clyfar ei roi.

Bydd llawer ohonoch wedi gweld hysbysebion diweddar Gaz a Leccy ar y teledu. Dengys ymchwil cynulleidfa fod pobl dros 65 oed nad ydynt ar-lein yn llawer llai tebygol o ymwneud â'r ymgyrch. Bydd hyn yn cynnwys llawer o'ch tenantiaid hŷn ac rydym eisiau gweithio gyda chi i sicrhau fod yr ymgyrch yn eu cyrraedd i gynyddu hyder yn y dechnoleg newydd yma fel y gallant ddeall pa mor rhwydd ydynt i'w defnyddio a manteisio o gael mesurydd clyfar.

Adnoddau am Ddim:
I'ch helpu i gyrraedd y tenantiaid hyn, mae gan Ynni Clyfar GB amrywiaeth o adnoddau arbenigol yn Gymraeg a Saesneg i'w lawrlwytho a'u defnyddio, yn cynnwys taflenni gwybodaeth a phosteri. Mae'r deunyddiau yn cynnwys negeseuon allweddol a manteision i bobl 65 oed a throsodd, heb fynediad personol i'r rhyngrwyd. Gellir hefyd archebu rhai ohonynt yng  nghanolfan Adnoddau Ynni Clyfar  GB.  Gofynnir i chi ddefnyddio'r deunyddiau yn eich cyswllt wyneb i wyneb neu eu dosbarthu'n uniongyrchol i aelwydydd sy'n llai tebygol o fod yn bobl hŷn nad ydynt efallai ar-lein.

I'ch helpu i ddeall mwy am fesuryddion clyfar a'r cynllun ymestyn, mae hefyd amrywiaeth o ffilmiau addysgol defnyddiol ar gael ar sianel YouTube  Ynni Clyfar GB.

Cysylltwch â ni os hoffech gael mwy o wybodaeth ar pam ein bod yn targedu pobl dros 65 nad ydynt ar-lein neu syniadau ar sut i gysylltu gyda nhw.

I gael mwy o wybodaeth ar y bartneriaeth cysylltwch ag Adele Harries-Nicholas, Rheolydd Gwasanaethau Aelodau a Datblygu Busnes CHC ar 02920 674803 neu drwy anfon e-bost at Adele-Harries-Nicholas@chcymru.org.uk.