Jump to content
Dewislen

24 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet yn cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer Rhaglen Tai Arloesol

Heddiw cyhoeddodd Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, wybodaeth bellach heddiw ar y Rhaglen Tai Arloesol a lansiwyd ym mis Chwefror. Wedi'i gyllido'n ddechreuol gan £10m y flwyddyn dros y ddwy flwyddyn nesaf, cynyddwyd y gronfa i bron £19m ar gyfer eleni oherwydd y cynlluniau ansawdd uchel a gyflwynwyd. Ni fydd hyn yn effeithio ar y swm o arian sydd ar gael mewn blynyddoedd diweddarach.

Dywedodd Clarisso Corbisiero-Peters, Dirprwy Brif Weithredydd CHC: "Mae'r £9m ychwanegol o gyllid i gefnogi tai arloesol eleni yn bleidlais bellach o hyder ar gyfer cymdeithasau tai. Dengys y cynlluniau a gymeradwywyd heddiw fod gan gymdeithasau tai yr egni a'r dychymyg i adeiladu'r cartrefi mae Cymru eu hangen. Allan o'r 22 prosiect, cafodd 15 o gynlluniau cymdeithasau tai eu cymeradwyo ar gyfer cyllid, gan ddangos arwydd cymdeithasau tai i feddwl yn wahanol ac i arloesi."

Darllenwch y datganiad llawn yma.