Jump to content
Dewislen

28 Chwefror 2018

Ymateb CHC i Rhentu i Brynu - Cymru a Rhannu Perchnogaeth - Cymru lansio

Heddiw lansiodd Rebecca Evans AC, Gweinidog Tai ac Adfywio, gynlluniau Rhentu i Brynu - Cymru a Rhanberchnogaeth. Mae'r buddsoddiad o £70m gan Lywodraeth Cymru yn gweithredu fel rhan o'i hymrwymiad i adeiladu 20,000 o gartrefi fforddiadwy erbyn 2021.

Mewn ymateb dywedodd Hayley Macnamara, Rheolydd Polisi a Rhaglenni Cartrefi Cymunedol Cymru:

"Rydym yn croesawu buddsoddiad grant sylweddol Llywodraeth Cymru i helpu cymdeithasau tai i ddatblygu cartrefi Rhentu i Brynu a Rhan-berchenogaeth. Drwy gynorthwyo pobl sy'n ei chael yn anodd cynilo am ernes, mae'n helpu'r rhai ar gyllidebau isel i adael y farchnad rhent preifat a phrynu eu cartrefi eu hunain. Yn hollbwysig, mae hefyd yn cynhyrchu ffrwd incwm y gellir ei ailfuddsoddi yn y sector tai cymdeithasol.

"Fel sector rydym yn ymroddedig i gyrraedd y targed o adeiladu 20,000 o gartrefi fforddiadwy erbyn 2021, ac yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu modelau effeithlon fel Rhentu i Brynu fydd yn ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth i wneud cartref da yn hawl sylfaenol i bawb."