Jump to content
Dewislen

13 Ionawr 2015

Tystiolaeth i'r Comisiwn ar Gynhwysiant Ariannol

Ar 9 Ionawr 2015, rhoddodd CHC dystiolaeth i'r Comisiwn ar Gynhwysiant Ariannol am waith y sector ar fynd i'r afael ag allgau ariannol. Mae mwy o wybodaeth am y Comisiwn ar gael yma.

Mae'r Comisiwn yn anelu i wneud cynhwysiant ariannol yn flaenoriaeth genedlaethol cyn Etholiad Cyffredinol 2015 a sicrhau cefnogaeth gan holl brif bleidiau gwleidyddol y Deyrnas Unedig fel y gellir integreiddio ei argymhellion yn ystyrlon yn eu maniffestos etholiadol.

Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi ei argymhellion mewn adroddiad yn gynnar yn 2015.