Jump to content
Dewislen

23 Chwefror 2015

Rheoliadau Dŵr – Dogfen Cwestiynau Cyffredin

Yn dilyn galwad CHC am eglurdeb ar nifer o bwyntiau a godwyd gan y Rheoliadau Dŵr newydd a gyflwynwyd eleni, bu Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r cwmnïau dŵr i baratoi dogfen Cwestiynau Cyffredin i ateb cwestiynau a godwyd gan ein haelodau yn y Fforwm Gwasanaethau Tai ym mis Ionawr a'r rhai a gyflwynwyd wedi hynny.

Medrir lawrlwytho'r ddogfen yma. Byddwn yn lanlwytho'r fersiwn Cymraeg cyn gynted ag y bydd ar gael.

Cysylltwch â Hugh Russell os gwelwch yn dda os ydych yn dal i fod ag ymholiadau nad yw'r ddogfen yma yn eu hateb.