Jump to content
Dewislen

23 Mawrth 2018

Newid Wyneb Byrddau Lcc Yng Nghymru - Un Fenyw Ar Y Tro

Mae'r 40fed menyw newydd raddio ar gwrs a gynlluniwyd i gael mwy o fenywod ar fyrddau. Yr wythnos ddiwethaf cynhaliodd Cynhadledd Llywodraethiant Cartrefi Cymunedol Cymru y drydedd seremoni raddio ar gyfer Menywod yn Arwain y Bwrdd, rhaglen a gynlluniwyd i helpu cyflawni targed Llywodraeth Cymru a sector tai Cymru o fyrddau cytbwys rhwng dynion a menywod.

Ers 2014 bu'r rhaglen flaengar yn darparu sylfaen manwl mewn damcaniaeth ac ymarfer, ac yn sicrhau canlyniadau ar gyfer y rhai sy'n cymryd rhan ynddi a'u cymdeithasau tai. Gwnaeth graddedigion gyfraniadau strategol gwerthfawr i sefydliadau yn y sector dim er elw, yn arbennig mewn tai, gan ddod â mwy o wybodaeth, gwella setiau sgiliau a mwy o hyder i'r ystafell fwrdd. Cawsant eu recriwtio i fod yn aelodau byrddau, eu penodi'n Gadeiryddion a symud ymlaen i apwyntiadau cyhoeddus.

Mae Menywod yn Arwain y Ffordd yn rhan o gyfres rhaglenni Aelodau Effeithlon o'r Bwrdd gan y Fforwm Llywodraethiant ac a gyflwynwyd gan Central Consultancy & Training. Gyda hwylusydd arbenigol, mae'n cynnwys siaradwyr ysbrydoledig o'r tu mewn a'r tu allan i'r sector tai ac yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau addysgu ansawdd uchel i weddu i grwpiau amrywiol o'r menywod y mae'n eu denu. Mae rhaglenni tebyg yn rhoi llwybrau i aelodaeth Bwrdd ar gyfer gweithwyr ifanc proffesiynol a phobl o fyd chwaraeon.

Dywedodd Helen White, Cadeirydd Bwrdd Rheoleiddiol Cymru: "Ar ôl bod yn aelod Bwrdd am nifer o flynyddoedd, gwn ei bod yn rôl werth chweil a heriol. Mae'r rhaglen wedi profi'n ffordd wych o helpu i gynyddu hyder a sgiliau menywod fel darpar aelodau bwrdd".

Meddai Stuart Ropke, Prif Weithredydd CHC a gyflwynodd eu tystysgrifau haeddiannol i'r graddedigion llwyddiannus: "Menywod yw 56% o brif swyddogion gweithredol cymdeithasau tai yng Nghymru ac rydym yn anelu i gael cydbwysedd rhwng dynion a menywod yn yr ystafell fwrdd hefyd. Mae cynlluniau fel 'Menywod yn arwain y bwrdd' yn wirioneddol bwysig i roi'r hyder a'r gallu i gynrychiolwyr gael eu swydd gyntaf ar fwrdd neu gamu lan i swyddi uwch."

Dywedodd un o'r menywod a raddiodd:
"Roedd hwn yn un o'r cyrsiau mwyaf ysbrydoledig i mi fod arno erioed. Rwyf wedi sylweddoli'r gwahaniaeth y gallaf ei wneud. Cododd gwr y llen o ddifrif am sut olwg sydd ar lywodraethiant da. Mae wedi fy ysbrydoli i symud ymlaen a gwneud newidiadau i fy ngyrfaoedd anweithredol a hefyd weithredol. Mae'r hwyluswyr mor wybodus a diddorol am eu maes, ond cafodd gwerth y cwrs ei gryfhau'n fawr gan ansawdd y menywod eraill oedd yn mynychu a gan y siaradwyr gwadd. Doeddwn i erioed wedi bod ar gwrs i fenywod yn unig o'r blaen ac roedd yn wirioneddol ddefnyddiol trafod profiadau gyda'r cynrychiolwyr eraill. Mae wedi rhoi hyder i fi herio mwy mewn gosodiad ystafell Bwrdd a siarad lan yn amlach a chanfod fy llais. Byddaf yn defnyddio'r dulliau a'r technegau a ddysgais am amser maith i ddod. Diolch."

Cynhelir rhaglen nesaf Menywod yn Arwain y Bwrdd yng Nghaerdydd ar 5 a 6 Hydref 2018 a 18 a 19 Ionawr 2019.

Gwybodaeth Ychwanegol
Gwybodaeth am y cwrs: http://www.centralconsultancy.co.uk/women-lead-the-board.html a http://www.effectiveboardmember.co.uk/

I gaeal mwy o wybodaeh cysylltwch â:

Kate Goodall, Rheolydd Busnes
Central Consultancy and Training
Ffôn: 0121 285 6161~
Symudol: 07759 491910
Gwefan: www.centralconsultancy.co.uk
E-bost: [email protected]