Jump to content
Dewislen

01 Hydref 2017

Llywodraeth Cymru yn diogelu cyllideb rhaglen Cefnogi Pobl

Mae Plaid Cymru heddiw wedi cyhoeddi eu cytundeb cyllideb dwy flynedd gyda Llafur Cymru a chadarnhawyd y cafodd cyllideb rhaglen Cefnogi Pobl ei diogelu. Mae’r newyddion hwn yn dilyn ail-lansiad ymgyrch ‘Gadewch i ni Barhau i Gefnogi Pobl’ a gaiff ei rhedeg gan ar y cyd gan Cartrefi Cymunedol Cymru a Cymorth Cymru.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru: “Ar adeg pan mae cyllidebau yn dyn a phwysau ariannol yn effeitho ar wasanaethau, rydym yn falch bod cyllideb Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwyigrwydd rhaglen Cefnogi Pobl ac yn diogelu’r gyllideb ar gyfer y ddwy flynedd nesaf.

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn llinell bywyd ar gyfer aelodau mwyaf agored i newid cymdeithas. Mae’n helpu rhai sy’n wynebu cyfnod anodd i oresgyn adfyd ac ailadeiladu eu bywydau mewn amgylchedd diogel, gyda chymorth. Diolch i’r rhaglen, mae pobl wedi dianc rhag perthnasoedd cam-driniol, wedi dysgu sgiliau newydd i helpu byw gydag anabledd neu mewn gwlad arall, a goresgyn problemau camddefnyddio sylweddau. Dim ond ychydig enghreifftiau yw hyn o’r dros 60,000 achos lle mae’r rhaglen wedi trawsnewid bywyd rhywun er gwell.

Mae’r rhaglen wedi derbyn cefnogaeth trawsbleidiol am nifer o flynyddoedd a bydd miloedd o bobl yng Nghymru yn falch i weld hynny’n cael ei adlewyrchu yn y cytundeb rhwng Plaid Cymru a Llafur Cymru.

Bydd y setliad cyllideb dwy flynedd yn caniatau am sefydlogrwydd a chynllunio tymor hirach gwasanaethau ond ni ddylem anghofio fod darparwyr yn parhau I weithredu emwn amgylchedd heriol lle mae costau’n cynyddu a bod yn rhaid cymryd penderfyniadau anodd.”