Jump to content
Dewislen

27 Mehefin 2017

Llywodraeth Cymru yn amlinellu blaenoriaethau deddfwriaethol am y flwyddyn i ddod

Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, heddiw wedi amlinellu blaenoriaethau deddfwriaethol ei lywodraeth am y flwyddyn i ddod. Mae'r rhaglen ddeddfwriaethol yn cynnwys cyflwyno deddfwriaeth yn y 12 mis nesaf i ddiwygio mesurau rheoleiddio ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru yn dilyn penderfyniad yr ONS y llynedd i ail-ddosbarthu cymdeithasau tai fel cyrff cyhoeddus.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru: "Rydym wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ers penderfyniad yr ONS i ailddosbarthu cymdeithasau tai Cymru fel cyrff cyhoeddus fis Medi diwethaf. Rydym yn croesawu’r newyddion y cyflwynir deddfwriaeth yn y 12 mis nesaf i wrthdroi'r penderfyniad yma. Yn y pen draw, gallai ailddosbarthu cymdeithasau tai i'r sector cyhoeddus gyfyngu datblygiad cartrefi fforddiadwy newydd, gan beryglu'r targed o 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn y Cytundeb Cyflenwi Tai a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y llynedd ar y cyd â CHC a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Byddwn yn parhau i weithio gydag aelodau a Llywodraeth Cymru tra cyflwynir y ddeddfwriaeth i sicrhau fod rheoleiddio cymdeithasau tai Cymru yn parhau i fod yn gadarn, tryloyw ac addas i'r diben, gyda thenantiaid yn ganolog iddo.

Darllenwch ddatganiad i'r wasg Llywodraeth Cymru yma.