Jump to content
Dewislen

15 Ionawr 2020

Lansio Dyfodol Tai

Heddiw (15 Ionawr) rydym wedi lansio Dyfodol Tai, rhaglen arloesi gyffrous mewn partneriaeth gyda'r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF) a Ffederasiwn Cymdeithasau Tai yr Alban (SFHA).

Sefydlwyd Dyfodol Tai, rhan o'n rhaglen Alcemi, i baratoi cymdeithasau tai ar gyfer y dyfodol. Bydd yn rhoi cyfle i gymdeithasau tai yng Nghymru gronni eu talentau ac adnoddau, arbenigedd ac angerdd i ddod â phobl ynghyd i ddatrys rhai o heriau mwyaf y sector.

Pam nawr?

Sicrhau fod gan bawb gartref gweddus a fforddiadwy i fyw ynddo yw her ddomestig mwyaf ein gwlad. Mae miloedd o bobl yn profi digartrefedd, cafodd cenhedlaeth ei phrisio allan o'r farchnad tai ac mae gan llawer bryderon am ansawdd a diogelwch.

Mae'r byd yn newid, mae'r heriau a wynebwn yn ddigynsail - o newid technolegol cyflym, globaleiddio i boblogaeth sy'n heneiddio. Mae'r gallu i greu a bod yn berchen ein dyfodol yn awr hyd yn oed yn bwysicach ac mae angen syniadau newydd a chydweithredu ystyrlon.

Bydd cydweithio yn hollbwysig os byddwn yn cyflawni ein uchelgais o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

Sut y gallwch gymryd rhan?

Unrhyw gwestiynau? Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin neu gysylltu â'n tîm yma.