Jump to content
Dewislen

21 Hydref 2016

Housemark a CHC – Cynyddu ein Cyfraniad i’r Eithaf

Yn dilyn ymgynghoriad helaeth gyda’n haelodau a rhanddeiliaid, mae CHC a Housemark wedi paratoi cyhoeddiad Cynyddu ein Cyfraniad i’r Eithaf: Canllawiau ymarferol i Gymdeithasau Tai Cymru ar sut i ddiffinio, darparu a dangos Gwerth am Arian. Mae’r cyhoeddiad yn cyfrannu at y drafodaeth sy’n datblygu ar Werth am Arian ar lefel y llywodraeth, cymdeithasau tai a’r gymuned ac yn rhoi canllawiau ymarferol ar sut i weithredu a dangos Gwerth am Arian. Roedd datblygu set dangosyddion i gynorthwyo ein haelodau gyda mesur Gwerth am Arian sy’n cynnwys y metrigau a ddatblygwyd gan Fforwm Cyllid CHC yn allweddol i’r cyhoeddiad.

Gallwch ddarllen y ddogfen yma:

Os hoffech fwy o wybodaeth am ?d dogfen neu os hoffech roi adborth ar y cynnwys, cysylltwch os gwelwch yn dda â Hayley Macnamara: : [email protected]