Jump to content
Dewislen

02 Mai 2018

Gwasanaeth hyfforddiant ar-lein newydd ar gael

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru heddiw wedi lansio llwyfan hyfforddiant ar-lein sydd wedi'i deilwra'n arbennig ar gyfer sector tai Cymru.

Yn dilyn adborth gan y sector, datblygwyd y cyrsiau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ddysgwyr ar bolisïau ac arferion diweddaraf yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig.

Datblygwyd y llwyfan newydd gan arbenigwyr Cartrefi Cymunedol Cymru a Hyfforddiant Tai Ar-lein, mae'r llwyfan newydd yn cynnig nifer o fuddion yn cynnwys:

Dulliau hyfforddiant i weddu i bob arddull, o aml-ddewis i fideo: gall dysgwyr sicrhau gwybodaeth a sgiliau mewn ffordd sy'n gweddu iddyn nhw
Amrywiaeth eang o bynciau o bolisi tai i lesiant yn y gwaith
Ffordd sy'n arbed amser ac effeithlon o ran cost i ddysgu: galluogi dysgwyr i ddiwallu eu hanghenion hyfforddiant a datblygu o gysur eu swyddfa neu gartref

Mae'r holl gyrsiau newydd ar gael yma.

Mae'r cyrsiau newydd yn cynnwys:

  • Deddf Diwygio Llesiant a Gwaith 2016 – darganfod sut mae polisi Cymru ac ar draws y Deyrnas Unedig yn effeithio ar denantiaid a gwybodaeth am ddeddfwriaeth
  • Materion Tai Cymdeithasol Cyfredol – dynodi newidiadau gwleidyddol a chymdeithasol pwysig yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig ac anghenion tai y dyfodol
  • Tai Cymdeithasol - pwy ydyn ni'n feddwl ydyn ni? – dysgu am effaith Safonau Ansawdd Tai Cymru; cyflwr ac argaeledd tai ar hyn o bryd, a sbardunau cyfredol ar gyfer newid pellach

Mae gan y cyrsiau ardystiad CPD UK felly gallant fynd tuag at gynlluniau datblygiad proffesiynol parhaus dysgwyr.

Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy anfon e-bost Lesley Smith.