Jump to content
Dewislen

31 Gorffennaf 2014

Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru yn yr Eisteddfod

Bydd Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru yn rhannu stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli eleni gyda Care & Repair Cymru, Cymdeithas Tai Bro Myrddin a Phêl-droed Stryd Cymru. Rhif ein stondin yw 426-428. Byddwn yn cynnal sesiynau 'coffi a chlonc' gydag Aelodau Cynulliad lleol ar hyd yr wythnos a hefyd yn codi arian ar gyfer Pêl-droed Stryd Cymru gyda chystadleuaeth golau cosb a chystadleuaeth 'Ble mae'r Bêl?'

Rydym hefyd wedi trefnu gêm bêl-droed elusennol ddydd Mercher 6 Awst am 3pm er budd Pêl-droed Stryd Cymru a gynhelir yn yr ardal hamdden ar y Maes. Gadewch i mi wybod os gwelwch yn dda os hoffech fod yn rhan o dîm pêl-droed y sector. Bydd Ash Randall, diddanwr pêl-droed dull rhydd proffesiynol yn bresennol ar gyfer y gêm. Bydd rhai ohonoch wedi gweld perfformiad gwych Ash yn ein fesTYval ddiweddar.

Mae mwy o wybodaeth am Pêl-droed Stryd Cymru a'n gweithgareddau codi arian yma: http://chcymru.org.uk/en/view-news/street-football-wales-fundraising-update

Mae croeso cynnes i chi alw heibio am de neu goffi os ydych yn y Maes yn ystod yr wythnos. Edrychwn ymlaen at eich gweld!