Jump to content
Dewislen

13 Chwefror 2018

Defnyddio 'treth tir gwag' i brofi pwerau Deddf Cymru - ymateb CHC

Cyhoeddodd Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y prynhawn yma y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno ei syniad 'treth tir gwag' i brofi pwerau Deddf Cymru 2014. Ers cyhoeddi rhestr fer o bedwar syniad am drethi newydd wrth ochr y ddrafft Gyllideb ym mis Hydref 2017, bu Llywodraeth Cymru yn archwilio'r achos dros bob un o'r syniadau hyn.

Er y defnyddir y syniad treth tir gwag i brofi pwerau Deddf Cymru, bydd gwaith hefyd yn parhau ar bob un o'r 3 syniad treth arall (lefi gofal cymdeithasol, treth ar blastig un-defnydd a threth twristiaeth).

Dywedodd Aaron Hill, Cyfarwyddydd Cynorthwyol Polisi a Materion Cyhoeddus CHC: "Mae mynediad i dir fforddiadwy yn hollbwysig i gymdeithasau tai adeiladu cartrefi fforddiadwy a chyflawni targed Llywodraeth Cymru o 20,000 o gartrefi. Croesawn y gydnabyddiaeth gan yr Ysgrifennydd Cyllid fod angen gwneud mwy i helpu cymdeithasau tai ac eraill i sicrhau tir i godi cartrefi.

Fodd bynnag, y manylion yn y cynigion hyn sy'n bwysig, ac mae perygl y gallai treth fod yn wrthgynhyrchiol ac arwain at gostau uwch neu, mewn gwirionedd, ostwng y cyflenwad. Bydd angen craffu'n ofalus ar y polisi a byddwn yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol drwy gydol y broses i sicrhau y gall cymdeithasau tai gyflenwi'r cartrefi mae Cymru eu hangen".

Darllenwch y stori lawn ar wefan Llywodraeth Cymru.