Jump to content
Dewislen

06 Gorffennaf 2017

DCLG yn cyhoeddi y cynhelir mwy o brofion

Mae panel arbenigol annibynnol yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG) wedi cynghori cynnal mwy o brofion fel y cam nesaf i helpu landlordiaid sicrhau diogelwch eu hadeiladau yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru: "Croesawn gyhoeddiad DCLG Llywodraeth y Deyrnas Unedig y cynhelir mwy o brofion i helpu canfod sut mae gwahanol fathau o baneli Deunydd Alwminiwm Cyfansawdd (ACM) mewn cyfuniad â gwahanol fathau o insiwleiddiad yn ymddwyn mewn tân, a byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru wrth i ni symud ymlaen i brofion system gyfan.

Mae'n hollbwysig fod cam nesaf y broses yn symud yn gyflym a bod tenantiaid yn cael gwybodaeth, cael eu cynnwys ac yn derbyn sicrwydd drwy'r cyfan.

Diogelwch ein tenantiaid fu ac sy'n parhau i fod y flaenoriaeth uchaf i'n haelodau.'

Darllenwch ddatganiad llawn y DCLG yma.