Jump to content
Dewislen

29 Mehefin 2017

Datganiad diweddaraf CHC ar dân Tŵr Grenfell

Rydym yn dal i weithio'n agos gyda'n haelodau a Llywodraeth Cymru i wneud yn siŵr fod y darlun llawn gennym am brofi cladin gan gymdeithasau tai Cymru.

Mae ein haelodau yn asesu eu heiddo a, lle'n briodol, yn cymryd y cyfle i anfon samplau ar gyfer eu profi. Ni dderbyniwyd unrhyw ganlyniadau hyd yma o unrhyw samplau a anfonodd cymdeithasau tai Cymru i gael eu profi.

Yn ychwanegol at hyn, mae ein haelodau'n gweithio'n agos gydag awdurdodau tân lleol i adolygu mesurau presennol diogelwch tân ac i roi sicrwydd i denantiaid.

Diogelwch tenantiaid y'r peth pwysicaf oll ac mae'n parhau i bod yn brif flaenoriaeth ein haelodau.

Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa ac i weithio'n agos gyda'n haelodau a Llywodraeth Cymru.