Jump to content
Dewislen

23 Gorffennaf 2015

Dadl tai yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol

Ymunwch â ni ar gyfer dadl tai yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol

Dydd Mercher 5ed Awst, 2:30pm
Stondin 428-430

Mae polisi tai yn ganolog i les economaidd a chymdeithasol

Pa dri pheth sydd angen i gymdeithasau tai eu gwneud yn y dyfodol i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion pobl Cymru?


Cyfranwyr i’r ddadl:

Lesley Griffiths AC, Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Llywodraeth Cymru
Mark Isherwood AC (Ceidwadwyr Cymru)
Aled Roberts AC (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
Cynrychiolydd Plaid Cymru (i’w gadarnhau)


Archebwch eich lle yma.