Jump to content
Dewislen

14 Medi 2017

Cyhoeddi Ystadegau Adeiladau Tai (Ebrill - Mehefin 2017)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth ar nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, lle mae adeiladu wedi dechrau a rhai a gwblhawyd, ar gyfer y cyfnod Ebrill - Mehefin 2017.

Mae'r adroddiad llawn ar gael yma.

Mae'r pwyntiau allweddol yn cynnwys:

  • Cynyddodd nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd o 2 y cant yn ystod 2016-17 ac mae'r cynnydd hwn wedi parhau i chwarter cyntaf 2017-18.
  • Yn ystod chwarter Ebrill i Fehefin 2017 dechreuwyd 1,853 o anheddau newydd. Mae hyn yn gynnydd o dros draean (37 y cant) ar yr un chwarter yn y flwyddyn flaenorol a dyma'r nifer uchaf o anheddau a ddechreuwyd mewn unrhyw chwarter Ebrill i Fehefin ers 2008-09.
  • Cwblhawyd 2,066 o anheddau newydd yn ystod Ebrill i Fehefin 2017, cynnydd o chwarter (27 y cant) ar y flwyddyn flaenorol, ac fel gyda dechreuadau, y nifer uchaf a gofnodwyd mewn unrhyw chwarter Ebrill i Fehefin ers 2008-09.
  • Cynyddodd nifer yr anheddau landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a gwblhawyd gan 56 y cant ar y flwyddyn flaenorol i 450 o anheddau, 22 y cant o'r holl anheddau a gwblhawyd yn ystod y chwarter.

Llofnododd aelodau CHC Gytundeb Cyflenwad Tai gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu 12,500 o'r targed o 20,000 o dai fforddiadwy erbyn 2021. Mae mwy o wybodaeth ar y Cytundeb ar gael yn: https://chcymru.org.uk/policy/housing-pact/