Jump to content
Dewislen

17 Ionawr 2018

CHC yn ymateb i’r dadl ar gyllideb derfynol Llywodraeth Cymru

Mae'r ddadl derfynol ar gyllideb Llywodraeth Cymru newydd ddigwydd yn y Senedd.

Mae'r gyllideb yn cynnwys cynnydd sylweddol yn y cyfalaf sydd ar gael ar gyfer tai fforddiadwy, cyllid ychwanegol ar gyfer digartrefedd ac eglurdeb am ddyfodol y Dreth Trafodion Tir (yr hen Dreth Stamp). Ynghyd â hyn, bydd cytundeb y gyllideb a sicrhawyd ym mis Hydref 2017 rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn diogelu'r gyllideb Cefnogi Pobl ar y lefel bresennol o £124.5m dros y ddwy flynedd nesaf.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

“Croesawn y gyllideb hon gan Lywodraeth Cymru fydd yn buddsoddi mwy na £300m mewn cyllid ar gyfer cartrefi fforddiadwy newydd.

"Rydym hefyd yn croesawu’r cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru i ddiogelu cyllid Cefnogi Pobl. Fodd bynnag, rydym yn dal i geisio eglurdeb ar ddyfodol Cefnogi Pobl yng ngoleuni integreiddio nifer o gronfeydd o fis Ebrill 2019.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i gynllunio system gymorth a darpariaeth llety ansawdd da sy’n gweithio i bawb sydd ei angen.”

Mae’r papur briffio ar gael yma.