Jump to content
Dewislen

24 Hydref 2017

CHC yn ymateb i gynigion manwl Llywodraeth Cymru ar y drafft gyllideb

Yn dilyn cyhoeddiad dechreuol ar 3 Hydref (darllenwch ymateb CHC yma), mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi cyhoeddi cynigion manwl ar gyfer ei drafft gyllideb. Dengys y cynigion y bydd llinell cyllideb Cefnogi Pobl yn diflannu yn 2019/20 ac y bydd yn lle hynny yn cael ei chyfuno gyda nifer o linellau cyllideb arall. Mae'r newyddion hyn yn dilyn cyhoeddiad Plaid Cymru dair wythnos yn ôl ar ei gytundeb cyllid dwy flynedd gyda Llafur, gan gadarnhau y bydd cronfa rhaglen Cefnogi Pobl yn cael ei diogelu (darllenwch ymateb CHC yma).

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd CHC: "Roedd y cytundeb cyllideb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru yn gynharach y mis hwn yn cydnabod pwysigrwydd y rhaglen Cefnogi Pobl i rai o bobl fwyaf bregus Cymru a rhoi sicrwydd oedd ei fawr angen i gefnogi buddsoddiad mewn gwasanaethau hanfodol. Byddwn yn ceisio eglurdeb gan Lywodraeth Cymru fel mater o frys i sicrhau nad yw'r symudiad hwn i uno llinellau cyllideb yn bygwth y sefydlogrwydd pwysig y mae'r gwasanaethau hyn yn seiliedig arno. Mae'n hollbwysig fod Cefnogi Pobl yn parhau i gael ei ddiogelu fel pot cyllid wedi'i neilltuo ar gyfer cymorth cysylltiedig â thai ac atal digartrefedd."

Darllenwch gynigion llawn Llywodraeth Cymru ar y drafft gyllideb yma.