Jump to content
Dewislen

02 Hydref 2018

CHC yn ymateb i gyhoeddiad ar Gyllideb Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei gyllideb ar gyfer 2019/10 heddiw gyda Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, yn cadarnhau y caiff cyllid ar gyfer digartrefedd a Cefnogi Pobl ei glustnodi tan ddiwedd tymor hwn y Cynulliad.

Mae'r cyhoeddiad yn dilyn ymgyrch genedlaethol Materion Tai Cymru a gafodd ei arwain gan Cartrefi Cymunedol Cymru a Cymorth Cymru mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill. Mae'r ymgyrch yn cynnig creu grant newydd Digartrefedd a Chymorth Cysylltiedig â Thai sy'n cynnwys cyllid ar gyfer Cefnogi Pobl a'r Grant Atal Digartrefedd, ac rydym yn hynod falch y cafodd y cynnig ei fabwysiadu.

Ynghyd â'r cyhoeddiad ar ddigartrefedd a chyllid cymorth, cadarnhaodd yr Ysgrifennydd Cyllid y byddai'n darparu £35m o gyllid ychwanegol drwy'r Grant Tai Cymdeithasol i gyflawni Llywodraeth Cymru o 20,0900 o dargedi.

Gan ymateb i gyhoeddiad heddiw dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

"Ar amser pan mae cyllidebau yn dyn a phwysau ariannol yn effeithio ar wasanaethau, rydym yn falch fod Llywodraeth Cymru wedi gweithredu i ddiogelu cyllid ar gyfer digartrefedd a chymorth cysylltiedig â thai yng Nghymru. Rydym wedi gweithio'n agos gyda'n haelodau, gwleidyddion a gweision sifil dros y flwyddyn ddiwethaf i ddatblygu cynnig adeiladol yn lle'r cynigion blaenorol a bydd cyhoeddiad heddiw yn cael ei groesawu gan bawb a ymunodd â ni yn yr ymgyrch Materion Tai.

Bydd y penderfyniad yn rhoi mwy o sefydlogrwydd a sicrwydd i gymdeithasau tai i gynllunio gwasanaethau ar gyfer yr hirdymor a'n galluogi i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i adolygu a gwella ar wasanaethau cyfredol.