Jump to content
Dewislen

06 Rhagfyr 2018

CHC yn cyhoeddi lansiad podlediad newydd

Mae CCC yn hapus i gyhoeddi ein podlediad newydd: 'Trafod Tai'.

Fydd y bodlediad yn trafod materion sy'n effeithio ar dai cymdeithasol, gan ddangos fod y sector yn ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Bydd pob pennod yn anelu dangos sut mae'r sector tai yng Nghymru yn adeiladu cymunedau a pharatoi pobl ar gyfer y dyfodol.

Yn y bennod gyntaf, bydd y cyflwynwyr Will Atkinson a Catrin Harries yn siarad gyda Darren McGarvey, sylwebydd cymdeithasol ac enillodd y llyfr Poverty Safari a enillodd wobr Orwell. Mae'r sgyrsiau'n cynnwys materion sy'n effeithio ar y sector tai yng Nghymru a thu hwnt, gan roi sylw i lesiant, iechyd ac addysg ymysg pethau eraill.

Lawrlwythwch a chofrestrwch ar gyfer y podlediad yma.

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch gyda Catrin Harries ar [email protected]