Jump to content
Dewislen

03 Hydref 2014

Cefnogi Pobl - Adolygiad o'r Flwyddyn Drosglwyddo

Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol yn dilyn yr adolygiad annibynnol o flwyddyn drosglwyddo Cefnogi Pobl. Nod yr ymchwil oedd adolygu’r strwythurau a roddwyd yn eu lle yn 2012 yn dilyn argymhellion Aylward.